Zoznam výhercov
žrebovanie dňa 15.5.2017

Martin Ďurček, Považská Bystrica

Vladimír Frémal, Banská Bystrica

Pavol Jamrich, Jelenec

Zuzana Majdišová, Sedliacka Dubová

Lukáš Urík, Považská Bystrica

Peter Pullmann, Poprad

Miroslav Chudiak, Šalgovce

Lenka Bugalová, Petrovice

Andrej Mihaľ, Giraltovce

Lucia Koohs, Bratislava

Rastislav Matoľak, Spišské Tomášovce

Milan Dicko, Veľké Kapušany

Miroslav Šípka, Liptovský Mikuláš

Marián Hadida, Čierne

Diana Tothová, Košice

Jozef Kara, HandlováVýhercom srdečne blahoželáme