Kto môže vyhrať?
Vyhrávajú viacerí!

Výhercom výhry sa stáva súťažiaci,

1. ktorý splnil podmienky účasti v súťaži,

2. ktorý nie je vylúčený z účasti v súťaži,

3. s ktorým sa organizátor úspešne skontaktuje, a ktorý organizátorovi najneskôr do 9.00 hod nasledujúceho dňa od momentu žrebovania

    poskytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia,

4.  predloží originál kartičky (žrebu), na ktorej je uvedený́ výherný KÓD, ktorý súťažiaci dostal spolu s pokladničným blokom.