Chcem zistiť výhru
Informujeme ťa!

Týždenné žrebovania sa uskutočnia v sídle technického partnera súťaže - BAJAN company, s.r.o.. O prípadnej výhre budú výhercovia informovaní emailom alebo telefonicky. Týždenné výhry sa budú odovzdávať v prevádzke, v ktorej bol nákup zrealizovaný. Zoznam výhercov bude pravidelne aktualizovaný na tejto webovej stránke a na stránke organizátora súťaže www.asas-sk.com.